Arctia - Jäänmurtopalvelut

Työpaikat

Arctia Oy turvaa Suomen meriliikenteen kulun Itämeren jäätalven olosuhteissa, varmistaa toimivat vesiliikenneyhteydet ja tarjoaa ratkaisut turvalliseen sekä tehokkaaseen merenkulkuun haastavissa olosuhteissa merellä ympäri maailman. Palveluihin kuuluvat jäänmurron, väylänhoidon ja merenmittauksen palvelujen lisäksi mm. putken- ja kaapelinlasku, hinaustehtävät, tuki vedenalaisten rakenteiden asennus- ja huoltotöissä, öljyntorjunta, vesirakentaminen sekä muoviputkiviittojen ja poijujen valmistaminen. Arctia Oy on 100 % valtion omistama osakeyhtiö ja Arctia Management Services Oy on Arctia Oy:n 100 % tytäryhtiö.

 

Haemme HR-osastomme vahvistukseksi ammattitaitoista

HR-asiantuntijaa (Arctia Management Services Oy)

hoitamaan kokonaisvaltaisesti Arctia-konsernin tytäryhtiön palkkahallinnon tehtäviä sekä muita henkilöstöhallinnon tehtäviä yhdessä henkilöstöpäällikön kanssa. Olet osa yhdeksän henkilön HR-tiimiä Arctia-konsernissa.

Tehtävässä menestyminen edellyttää usean vuoden kokemusta palkanlaskennasta sekä TES-tulkintaosaamista mielellään eri aloilta. Olet sitoutunut ja joustava ammattilainen, jolla on kyky ja halu oppia uutta sekä omaksua nopeasti uusia tietojärjestelmiä. Käytössämme on Emce- ja Sonet–palkkahallinnon ohjelmistot. Teet tiivistä yhteistyötä koko organisaatiomme henkilöstön kanssa, joten sinulta odotetaan hyviä vuorovaikutustaitoja ja asiakaspalvelualttiutta. Katsomme eduksi, mikäli sinulla on kokemusta meripalkkojen laskennasta ja ymmärrät myös taloushallinnon prosesseja.

Tärkeimpiin tehtäviisi kuuluvat mm.

 • meri- ja maapalkkojen laskenta sekä maksatusaineiston tarkistaminen kuukausittain
 • merenmittaus- ja väylänhoitoliiketoiminnan palkkahallinnon kehittäminen liiketoiminnan tarpeita, työehtosopimuksia ja lainsäädäntöä vastaaviksi
 • henkilöstön ohjeistus ja neuvonta työsuhdeasioissa yhdessä henkilöstöpäällikön kanssa
 • henkilötietojen ajantasaisuudesta huolehtiminen eri järjestelmissä
 • poissaolo-, loma- ja työaikatietojen seuranta
 • HR-raporttien ja tilastojen tuottaminen
 • muut henkilöstöhallinnon tehtävät.

Toivomme sinulta

 • soveltuvaa henkilöstöhallinnon ja/tai palkkahallinnon koulutusta, esim. tradenomi tai merkonomi
 • vähintään 5 vuoden kokemusta henkilöstöhallinnon tehtävistä, erityisesti työsuhdeasioista ja palkanlaskennasta
 • kokemusta palkkahallinnon järjestelmistä ja hyvää ymmärrystä palkkaprosesseista
 • työlainsäädännön hyvää hallintaa (mm. työaika- ja vuosilomalaki) sekä työehtosopimusten tuntemusta
 • toimisto-ohjelmien erittäin hyvää hallintaa, erityisesti Excel
 • hyviä organisointi- ja vuorovaikutustaitoja
 • tarkkaa ja itsenäistä toimintatapaa sekä yhteistyökykyä HR-tiimin ja organisaation sisällä
 • paineensietokykyä ja joustavuutta
 • hyvää suomen ja englannin kielen taitoa.

Erityisenä etuna on, jos sinulla on ennestään varustamoalan kokemusta sekä kokemusta meripalkanlaskennasta ja merityösuhteista

Työhakemukset pyydämme lähettämään 20.1.2020 mennessä osoitteeseen

https://www.lyyti.fi/reg/Arctia_Oy_tyopaikkahakemus_2461

Muista kirjata ”Lisätiedot työhakemukseen” kohtaan tieto: HR-asiantuntija

Ilmoita palkkatoiveesi hakemuksessasi.

Lisätietoja antaa sähköpostitse Arctia-konsernin henkilöstöpäällikkö Satu Jahn, satu.jahn@meritaito.fi

Meritaito Oy on nyt osa Arctia-konsernia. Arctia turvaa Suomen meriliikenteen kulun Itämeren jäätalven olosuhteissa, varmistaa toimivat vesiliikenneyhteydet ja tarjoaa ratkaisut turvalliseen sekä tehokkaaseen merenkulkuun haastavissa olosuhteissa merellä ympäri maailman. Palveluihin kuuluvat jäänmurron, väylänpidon ja merenmittauksen palvelujen lisäksi mm. putken- ja kaapelinlasku, hinaustehtävät, tuki vedenalaisten rakenteiden asennus- ja huoltotöissä, öljyntorjunta, vesirakentaminen sekä muoviputkiviittojen ja poijujen valmistaminen. Arctia Oy on 100 % valtion omistama osakeyhtiö.

 

Haemme Turun toimipisteellemme vakituiseen työsuhteeseen

RAKENNUSAMMATTIMIEHIÄ

 

Työ sisältää merenkulun turvalaitteiden ja laitureiden uudis- ja korjausrakentamista sekä venesatamien rakentamista.

Edellytämme hakijalta kokemusta rakennustöistä. Kotimaanliikenteen laivurin ja koneenhoitajan pätevyys katsotaan eduksi.

Etsimämme henkilö on positiivisen asenteen omaava, joustava, kykenevä työskentelemään ryhmässä ja oma-aloitteisesti sekä valmis komennustöihin koko Meritaidon toiminta-alueella, pääsääntöisesti Lounais-Suomessa ja Suomenlahden alueella.

Työhakemukset pyydetään 15.1.2020 mennessä osoitteeseen  https://www.lyyti.fi/reg/Arctia_Oy_tyopaikkahakemus_2461. Muista kirjata ”Lisätiedot työhakemukseen” kohtaan tieto: Rakennusammattimies

Toimi nopeasti, sillä paikat täytetään heti, kun sopivia hakijoita saadaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa Lauri Koski puh. 040 631 9027, lauri.koski@meritaito.fi tai Pavel Sarantsin puh. 040 358 9767, pavel.sarantsin@meritaito.fi

Ura Arctialla

Arctian toiminnan, yrityskulttuurin ja asenneilmapiirin tekee osaava, motivoitunut ja yhteisiin arvoihin sitoutunut henkilöstö. Työntekijöille Arctia tarjoaa turvallisen työympäristön ja mahdollisuuden pitää huolta terveydestä ja ammattitaidoista.

Meillä avoinna olevista työpaikoista löydät tiedon tältä sivulta. Merihenkilöstön osalta huomioimme vain hakemukset, joihin on voimassaolevien kurssitodistusten lisäksi liitetty voimassaolevat pätevyys- ja lisäpätevyystodistukset.

EU:n tietosuoja-asetuksesta (General Data Protection Regulation, GDPR) johtuvista syistä sähköpostiosoite rekry@arctia.fi sulkeutuu 25.5.2018 ja tilalle avataan uusi rekrytointikanava. Uusi kanava perustuu Lyyti-järjestelmään ja mahdollistaa monipuolisemman sekä nykyaikaisemman tavan hakea töihin Arctialle. Työnhaku on helppoa, sillä järjestelmä ohjaa hakijaa luontevasti eteenpäin hakemuksen jättämisessä. Tietosi ovat hakemuksen onnistuneen jättämisen jälkeen Arctian ylläpitämässä työnhakijarekisterissä. Rekisteriselosteen löydät alta.

Lähetä työhakemuksesi tämän linkin kautta.


Tietosuojaseloste – työnhakijat ja tilaisuudet

Rekisterinpitäjä:

Arctia Oy
Laivastokatu 9
00180 Helsinki

y-tunnus 2302573-7
Arctian puhelinvaihde: 030620 7000

Yhteyshenkilö:

Heikki Leikkonen (työnhakijat)
heikki.leikkonen@arctia.fi
puh. 046 876 7122

Löytökoski Sanna-Mari (tapahtumat ja tilavaraukset)
sanna-mari.loytokoski@arctia.fi
puh. 046 876 7120

Rekisterin nimi:

Tapahtumien osallistuja- ja asiakasrekisteri sekä työnhakijarekisteri

Henkilötietojen käsittelijät:

Arctia Management Service Oy:n HR -osasto

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste:

Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten, ilmoittautumisten, työnhakemisen yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Rekisteriin tallennettuja työnhakijoiden henkilötietoja käsitellään työnhakijoiden rekrytoinnin toteuttamistarkoituksessa.

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumiseen, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä sitoutua tapahtumaan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

Mikäli rekisteröity ei toimita rekrytointilomakkeella pyydettyjä tietoja, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan työnhakuilmoitusta.

Henkilötietojen säilytysaika:

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröiden tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi. Tiedot poistetaan kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

Työnhakijoiden henkilötietoja säilytetään 6 kuukautta.

 

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät:

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä ovat Rekisterinpitäjän järjestämään tapahtumaan osallistujia, tai markkinointiluvan antaneita tai Arctia-konserniin hakeneita työnhakijoita.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan liittyen annetut tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattavat sisältää mm. seuraavia tietoja:
sähköposti, puhelinnumero, osoite, syntymäaika, tai allergiatiedot.

Rekisteröidyn työnhakijan tiedot saattavat sisältää mm. seuraavia tietoja: henkilönimi ja yhteystiedot, työnhakijat ilmoittamat pätevyys-, koulutus- ja työhistoriatiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Tapahtumiin osallistujan ilmoittamat tiedot, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta.

Työnhakijan ilmoittamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä, sekä tapahtuman sidosryhmien kesken. Lisäksi rekisteritiedot siirretään määritellylle henkilötietojen käsittelijälle. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Työnhakijoiden tietoja voidaan jakaa organisaatiossa mm. miehitykselle sekä palkkayksikköön.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä tunnistautumisen. Luvaton pääsy estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt.

Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

 

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

 • pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.
 • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Arctia Oy turvaa Suomen meriliikenteen kulun Itämeren jäätalven olosuhteissa, varmistaa toimivat vesiliikenneyhteydet ja tarjoaa ratkaisut turvalliseen sekä tehokkaaseen merenkulkuun haastavissa olosuhteissa merellä ympäri maailman. Palveluihin kuuluvat jäänmurron, väylänhoidon ja merenmittauksen palvelujen lisäksi mm. putken- ja kaapelinlasku, hinaustehtävät, tuki vedenalaisten rakenteiden asennus- ja huoltotöissä, öljyntorjunta, vesirakentaminen sekä muoviputkiviittojen ja poijujen valmistaminen.

Avoimet työhakemukset:

 

Lähetä työhakemuksesi tästä linkistä.

Käsittelemme hakemuksesi luottamuksellisesti ja otamme sinuun yhteyttä kuuden kuukauden kuluessa, mikäli sopiva työpaikka tulee avoimeksi.

Saamme valtavasti avoimia hakemuksia. Pidäthän mielessä, että merihenkilöstön osalta voimme huomioida vain hakemukset, joihin on voimassaolevien kurssitodistusten lisäksi liitetty voimassaolevat pätevyys- ja lisäpätevyystodistukset.