Arctian öljyntorjuntapalvelut

Turvallisuutta Suomenlahden kasvavaan liikenteeseen

Suurissa öljyonnettomuuksissa tarvitaan tehokasta torjuntaa. Arctian jäänmurtaja Kontio on varustettu kattavasti toimimaan öljyntorjunnan valmiustehtävissä Itämeren alueella.

Jäänmurtaja Polaris on maailman ensimmäinen jäänmurtaja, jossa on sisäänrakennettu öljyntorjuntalaitteisto. Arctia kykenee varustamaan myös muut jäänmurtajansa öljyntorjunta-aluksiksi. Mielestämme useamman jäänmurtajan varustaminen öljyntorjuntaan olisi järkevää Suomenlahden ja pohjoisen Itämeren öljyntorjuntavalmiuden riittävän tason turvaamiseksi.

Öljyntorjunta

Arctialla on kalustoa ja kokemusta tehokkaaseen öljyntorjuntaan. Vuosina 2010 – 2016 Arctia tuotti öljyntorjunnan valmiuspalvelua pohjoisella Itämerellä Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSA:lle (European Maritime Safety Agency). Arctia Karhun alukset Ahto ja Jääsalo ovat olleet öljyntorjuntavalmiudessa Perämerellä Lapin pelastustoimelle. Tarvittaessa kaikki Arctian jäänmurtajat voidaan varustaa öljyntorjuntatehtäviin kustannustehokkaasti.

Jäänmurtaja Kontiolla on yli 2 000 kuutiota tankkitilaa kerätylle öljylle sekä kaksi erillistä keräysjärjestelmää. Kontion keräystankit voi tyhjentää aluksen omilla pumpuilla vajaassa neljässä tunnissa, vastaanottajan kapasiteetista riippuen.

Laivaston uusin jäänmurtaja Polaris on varusteltu erityisesti avovedessä tapahtuvaan öljyntorjuntaan. Aluksen tankkikapasiteetti öljyn keräykseen on noin 1 400 kuutiota. Polariksen keräysominaisuuksia avovedessä parantavat sisäänrakennetut keruulaitteet. Se on maailman ensimmäinen jäänmurtaja, jossa on sisäänrakennettu öljyntorjuntalaitteisto. Näin öljynerotus tapahtuu aluksen rungon sisäpuolella, eikä se ole niin herkkä aallonkorkeudelle. Ankarammassa merenkäynnissä alusta voidaan ajaa kyljittäin vasten aaltoa ja aluksen runko yhdessä erillisen myrskypuomin kanssa ohjaa öljyn keräystilaan. Polariksen myötä Arctian öljyntorjuntakyky avovedessä parani merkittävästi.

 

Tarvittaessa voimme varustaa kaikki jäänmurtajamme öljyntorjuntatehtäviin. Talvella jäänmurtajat toimivat kauppa-alusliikenteen solmukohdissa ja niiden varustaminen öljyntorjuntaan parantaisi nykyistä torjuntavalmiutta huomattavasti. Jäänmurtajalaituri Helsingin Katajanokalla on lähellä Itämeren merkittävimpiä öljynkuljetusreittejä.

Monivuotisen IMOR-hankkeen (Ice Management & Oil Recovery) tuloksia esiteltiin maaliskuussa 2017. Selvitystyön lopputuloksena oli joukko operatiivisia keinoja aluksen ajamiseen jäissä öljyntorjuntatilanteessa. Testien yhteydessä huomattiin, että alueen jäänalainen taustavirtaus ja sen suunnan hahmottaminen on hyvin tärkeää onnistuneelle öljyntorjunnalle. Hankkeessa todettiin myös, että öljyä voidaan aluksen laitteistolla imeä jopa yli 60 metrin päästä aluksen keulalta. Aluksen vaikutus öljyyn ohitettaessa tai jopa yli ajaessa oli ennakoitua pienempi.

IMOR-hanke kerrytti uutta operatiivista kykyä öljyntorjunnassa. Arctia jatkaa jäissä tapahtuvan öljyntorjunnan kehitystyötä yhteistyökumppaneidensa kanssa.