Vaativan merenkulun osaaja

Haastavissa tehtävissä tarvitaan kattavaa kokemusta ja kyvykkäitä aluksia. Arctian jäänmurtajat Nordica ja Fennica, konvertoitu jäänmurtaja Otso sekä asiantunteva henkilöstö auttavat asiakkaita erilaisissa vaativissa tehtävissä niin jäissä kuin avomerelläkin.

Perinteisten Itämeren jäänmurtajien keskimääräinen käyttöaste on noin 30 prosenttia. Kansainvälisiin jäänmurtotehtäviin sekä avovesiolosuhteisiin sopiviksi konvertoitujen jäänmurtajien käyttöaste puolestaan voi kansainvälisten tehtävien myötä nousta yli 80 prosentin. Näiden monipuolisten murtajien huippuosaamisen hyödyntäminen maailmalla tukee Arctian taloudellisesti tehokasta toimintaa huomattavasti ja mahdollistaa jäänmurtajien investointi- ja peruskorjausohjelman läpiviennin.

Kansainväliset jäänmurtopalvelut

Jäänmurtopalveluita tarvitaan vaativissa tehtävissä merellä, esimerkiksi energia- ja infrastruktuurihankkeissa sekä tutkimusmatkoilla. Arctian kansainvälisiin jäänmurtopalveluihin kuuluvat jäänmurron ja ice management -palveluiden lisäksi mm. putken- ja kaapelinlasku, putkenveto, hinaustehtävät, tuotantolauttojen huoltotyöt sekä tuki vedenalaisten rakennelmien asennus- ja huoltotöissä.

Arctialla on kokemusta niin Koillisväylältä kuin Luoteisväylältä, ja operaatioista Alaskassa, Grönlannissa ja muualla arktisella alueella. Pyrimme aina operoimaan taloudellisella ja polttoaineen kulutuksen suhteen kustannustehokkaimmalla tavalla.

Kansainväliset asiakkaat odottavat, että varustamo noudattaa kansainvälisten määräysten lisäksi myös asiakkaan edellyttämiä toimintatapoja ja sääntöjä. Asiakkaan vaatimukset ovat yleensä tiukempia kuin yleiset merenkulun säädökset. Ne voivat kohdistua mm. työturvallisuuteen aluksella, toimittajanhallintaan, operaatioiden viestintään ja sosiaalisen median käyttöön, vastuullisuuteen laajemmin tai aluksen päästöihin tietyllä alueella.

Arctia kehittää omaa toimintaansa siten, että se täyttää asiakasvaatimukset yhä paremmin. Arctian jäänmurtajat ja avovesiolosuhteisiin paremmin sopivaksi muunnettu jäänmurtaja Otso pystyvät toimimaan vaativissakin olosuhteissa kaikilla maailman merillä. Rahtausten aikana yhteistyö asiakkaan kanssa on kiinteää päivittäin. Asiakkaat ohjaavat ja seuraavat Arctian toimintaa aktiivisesti mm. tarkastuskierroksin, työryhmäpalaverein ja auditoinnein.

Arctian alukset suoriutuvat erinomaisesti niin jäissä kuin avomerelläkin. Arctian alukset ovat työskennelleet muun muassa Pohjanmerellä, Meksikonlahdella, Beaufortinmerellä, Länsi-Afrikassa, Välimerellä ja Grönlannissa. Vuonna 2011 Nordica toimi tuulipuiston asennustehtävissä Irlanninmerellä. Arctia hakee jatkuvasti uusia työmahdollisuuksia merellisten palveluiden eri sektoreilta.

Arctian jäänmurtajat tuottavat joustavia ice management -palveluratkaisuja polaarisille markkinoille. Ice management -palveluilla varmistetaan, että jäämuodostelmat pysyvät turvallisen välimatkan päässä operointialueesta. Myös alueen liikenteen turvaaminen on tärkeä osa palvelua.

 

 

LISÄTIETOJA:

Myyntijohtaja Tom Ekegren

Puhelin
046 876 7106

Faksi
030 620 7030

Sähköposti
tom.ekegren(at)arctia.fi