Arctia Offshore

Vaativan merenkulun osaaja

Haastavissa tehtävissä tarvitaan kattavaa kokemusta ja kyvykkäitä aluksia. Arctian monitoimimurtajat Nordica ja Fennica, konvertoitu jäänmurtaja Otso sekä asiantunteva henkilöstö auttavat asiakkaita erilaisissa vaativissa tehtävissä niin jäissä kuin avomerelläkin.

Perinteisten Itämeren jäänmurtajien keskimääräinen käyttöaste on noin 30 prosenttia. Monitoimimurtajien ja avovesiolosuhteisiin sopiviksi konvertoitujen jäänmurtajien käyttöaste puolestaan voi kansainvälisten tehtävien myötä nousta yli 80 prosentin. Näiden monipuolisten murtajien huippuosaamisen hyödyntäminen maailmalla tukee Arctian taloudellisesti tehokasta toimintaa huomattavasti ja mahdollistaa jäänmurtajien investointi- ja peruskorjausohjelman läpiviennin.

Offshore-palvelut

Offshore-palveluita tarvitaan vaativissa tehtävissä merellä, esimerkiksi energia- ja infrastruktuurihankkeissa sekä tutkimusmatkoilla. Arctian offshore-palveluihin kuuluvat jäänmurron ja ice management -palveluiden lisäksi mm. putken- ja kaapelinlasku, putkenveto, hinaustehtävät, tuotantolauttojen huoltotyöt sekä tuki vedenalaisten rakennelmien asennus- ja huoltotöissä.

Arctia Offshore Oy:llä on kokemusta niin Koillisväylältä kuin Luoteisväylältä, ja offshore-operaatioista Alaskassa, Grönlannissa ja muualla arktisella alueella. Pyrimme aina operoimaan taloudellisella ja polttoaineen kulutuksen suhteen kustannustehokkaimmalla tavalla.

Kansainväliset asiakkaat odottavat, että varustamo noudattaa kansainvälisten määräysten lisäksi myös asiakkaan edellyttämiä toimintatapoja ja sääntöjä. Asiakkaan vaatimukset ovat yleensä tiukempia kuin yleiset merenkulun säädökset. Ne voivat kohdistua mm. työturvallisuuteen aluksella, toimittajanhallintaan, operaatioiden viestintään ja sosiaalisen median käyttöön, vastuullisuuteen laajemmin tai aluksen päästöihin tietyllä alueella.

Arctia kehittää omaa toimintaansa siten, että se täyttää asiakasvaatimukset yhä paremmin. Arctian monitoimimurtajat ja avovesiolosuhteisiin paremmin sopivaksi muunnettu jäänmurtaja Otso pystyvät toimimaan vaativissakin olosuhteissa kaikilla maailman merillä. Rahtausten aikana yhteistyö asiakkaan kanssa on kiinteää päivittäin. Asiakkaat ohjaavat ja seuraavat Arctian toimintaa aktiivisesti mm. tarkastuskierroksin, työryhmäpalaverein ja auditoinnein.

Arctia Offshore Oy:n palveluista vastaavat pääasiassa yhtiön monitoimimurtajat Fennica ja Nordica. Monitoimimurtajat ovat nimensä mukaisesti erittäin monipuolisia aluksia: ne suoriutuvat erinomaisesti niin jäissä kuin avomerelläkin.

Arctian alukset ovat työskennelleet muun muassa Pohjanmerellä, Meksikonlahdella, Beaufortinmerellä, Länsi-Afrikassa, Välimerellä ja Grönlannissa. Vuonna 2011 Nordica toimi tuulipuiston asennustehtävissä Irlanninmerellä. Arctia hakee jatkuvasti uusia työmahdollisuuksia merellisten palveluiden eri sektoreilta.

Arctian monitoimimurtajat tuottavat joustavia ice management -palveluratkaisuja polaarisille markkinoille. Ice management -palveluilla varmistetaan, että jäämuodostelmat pysyvät turvallisen välimatkan päässä operointialueesta. Myös alueen liikenteen turvaaminen on tärkeä osa palvelua.

Erilaisilla tutkimusaluksilla tehtävät tutkimusmatkat ovat hajanaisia ja niitä toteutetaan vaihtelevin aikatauluin. Useilla tutkimusaluksilla ei myöskään ole kykyä toimia haastavimmissa jääolosuhteissa. Säännölliset tutkimusmatkat samoille alueille hyödyttäisivät luotettavien tutkimustietojen keräämistä. Lisäksi ne tarjoaisivat pohjan eri toimijoiden jatkuvalle yhteistyölle sekä kustannustehokkaan mahdollisuuden polaarialueiden tutkimukseen myös sellaisille valtioille, joilla ei ole jäänmurtajia. Arctia tarjoaa monitoimimurtajiaan tutkimustehtäviin maapallon molemmilla napa-alueilla.

Arctic 100 Expedition

Kesällä 2017 Arctian monitoimimurtaja Nordicalla toteutettu Arctic 100 Expedition oli historiallinen, sillä kansainväliset tutkimusmatkat muilla kuin erityisillä tutkimusaluksilla ovat hyvin harvinaisia. Nordica kulki Kanadan Vancouverista Grönlannin Nuukiin Luoteisväylän halki heinäkuun 2017 aikana. Matkan tavoitteena oli sekä uuden tiedon kerääminen, että kansainvälisen arktisen tutkimusyhteistyön syventäminen suomalaisella osaamispohjalla. Hankkeella oli Suomen ulkoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tuki.

Niin arktisen alueen kuin Etelämantereenkin tutkimus on tärkeää ilmastonmuutoksen ja muiden maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemiseksi. Silti monilla polaarialueiden tutkimisesta kiinnostuneilla valtioilla ja tutkimuslaitoksilla ei ole näiden alueiden tutkimuksessa tarvittavaa kalustoa. Arctia haluaa tarjota uutta toimintamallia kalustonsa ja osaamisensa hyödyntämiseen kansainvälisessä polaaritutkimuksessa.

Arctic 100 Expedition oli esimerkki toimintamallista, jossa kansainvälinen tutkimus polaarialueilla hyödyntää muutaman näillä alueilla toimintakykyisen kansallisen tutkimusaluksen lisäksi kaikkia maailman jäänmurtajia. Sen lisäksi, että tutkijoita otettaisiin nykyistä enemmän mukaan alusten siirtoajoille, varustamot voisivat tulevaisuudessa rahdata aluksia joustavasti kansainvälisten tutkimuslaitosten yhteisiin tarpeisiin. Arctic 100 Expedition myötä Arctia on varustamona ensimmäisten joukossa tukemassa tällaista toimintamallia, jäänmurtajien jaettua käyttöä.

Arctic 100 Expedition aikana aluksen miehistö sekä mukana olleet asiantuntijat ja alkuperäiskansojen edustajat tarkkailivat Luoteisväylän jääoloja sekä solmivat yhteyksiä tutkimusmaailman, merialan ja alkuperäiskansojen välille. Matka toteutettiin yhteistyössä Kanadan rannikkovartioston, Lapin yliopiston Arktisen keskuksen, Martech Polarin, Nunavut Impact Review Boardin sekä Nunavut Fisheries and Marine Training Consortiumin kanssa. Matkalla oli mukana myös uutistoimisto Associated Pressin tiimi, jonka kuvien ja uutisjuttujen myötä tieto suomalaisesta jäänmurron osaamisesta levisi laajalle.

Arctia ja Ilmatieteen laitos kehittivät tutkimusmatkan aikana uudenlaista jääennustepalvelua. Ilmatieteen laitos lähetti Nordicalle matkan aikana meteorologin ja meriasiantuntijan koostamia 3-5 vuorokauden sää-, jää- ja meriennusteita Beringin salmen ja Nuukin välillä kolmena päivänä viikossa. Nordica puolestaan toimitti alueelta sää- ja jäähavaintoja sekä palautetta ennusteista. Arktisen alueen kattava meteorologinen yhteistyö on yksi kärkiteemoista Suomen puheenjohtajuuskaudella Arktisessa neuvostossa 2017–2019.

Arctia jatkaa keskustelua tiedeyhteisön kanssa ratkaistakseen haasteita, joita varustamotoiminnan ja polaaritutkimuksen käytänteiden yhdistämiseen toistaiseksi liittyy. Suomen arktisen strategian mukaan ”Suomi pyrkii arktisen osaamisen mallimaaksi niin tutkimuksessa kuin osaamisen vastuullisessa kaupallisessa hyödyntämisessä” (s. 15, Suomen arktinen strategia 2013, Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013). Tämän tavoitteen tueksi Arctia tarjoaa monitoimisia aluksiaan, jotka soveltuvat hyvin erilaisiin tutkimustehtäviin polaarialueilla.

Arctia toivoo, että jo mukana olevat suomalaiset tutkimustahot sekä suomalainen tutkimusyhteisö laajemminkin jatkavat tämän kansallisesti merkittävän hankkeen suunnittelua yhdessä Arctian kanssa.

LISÄTIETOJA:

Myyntijohtaja Tom Ekegren

Puhelin
046 876 7106

Faksi
030 620 7030

Sähköposti
tom.ekegren(at)arctia.fi