Arctia Offshore

Vaativan merenkulun osaaja

Haastavissa tehtävissä tarvitaan kattavaa kokemusta ja kyvykkäitä aluksia. Arctian monitoimimurtajat Nordica ja Fennica, konvertoitu jäänmurtaja Otso sekä asiantunteva henkilöstö auttavat asiakkaita erilaisissa vaativissa tehtävissä niin jäissä kuin avomerelläkin.

Perinteisten Itämeren jäänmurtajien keskimääräinen käyttöaste on noin 30 prosenttia. Monitoimimurtajien ja avovesiolosuhteisiin sopiviksi konvertoitujen jäänmurtajien käyttöaste puolestaan voi kansainvälisten tehtävien myötä nousta yli 80 prosentin. Näiden monipuolisten murtajien huippuosaamisen hyödyntäminen maailmalla tukee Arctian taloudellisesti tehokasta toimintaa huomattavasti ja mahdollistaa jäänmurtajien investointi- ja peruskorjausohjelman läpiviennin.

Offshore-palvelut

Offshore-palveluita tarvitaan vaativissa tehtävissä merellä, esimerkiksi energia- ja infrastruktuurihankkeissa sekä tutkimusmatkoilla. Arctian offshore-palveluihin kuuluvat jäänmurron ja ice management -palveluiden lisäksi mm. putken- ja kaapelinlasku, putkenveto, hinaustehtävät, tuotantolauttojen huoltotyöt sekä tuki vedenalaisten rakennelmien asennus- ja huoltotöissä.

Arctia Offshore Oy:llä on kokemusta niin Koillisväylältä kuin Luoteisväylältä, ja offshore-operaatioista Alaskassa, Grönlannissa ja muualla arktisella alueella. Pyrimme aina operoimaan taloudellisella ja polttoaineen kulutuksen suhteen kustannustehokkaimmalla tavalla.

Arctia Offshore Oy:n palveluista vastaavat pääasiassa yhtiön monitoimimurtajat Fennica ja Nordica. Monitoimimurtajat ovat nimensä mukaisesti erittäin monipuolisia aluksia: ne suoriutuvat erinomaisesti niin jäissä kuin avomerelläkin.

Arctian alukset ovat työskennelleet muun muassa Pohjanmerellä, Meksikonlahdella, Beaufortinmerellä, Länsi-Afrikassa, Välimerellä ja Grönlannissa. Vuonna 2011 Nordica toimi tuulipuiston asennustehtävissä Irlanninmerellä. Arctia hakee jatkuvasti uusia työmahdollisuuksia merellisten palveluiden eri sektoreilta.

Arctian monitoimimurtajat tuottavat joustavia ice management -palveluratkaisuja polaarisille markkinoille. Ice management -palveluilla varmistetaan, että jäämuodostelmat pysyvät turvallisen välimatkan päässä operointialueesta. Myös alueen liikenteen turvaaminen on tärkeä osa palvelua.

Erilaisilla tutkimusaluksilla tehtävät tutkimusmatkat ovat hajanaisia ja niitä toteutetaan vaihtelevin aikatauluin. Useilla tutkimusaluksilla ei myöskään ole kykyä toimia haastavimmissa jääolosuhteissa. Säännölliset tutkimusmatkat samoille alueille hyödyttäisivät luotettavien tutkimustietojen keräämistä. Lisäksi ne tarjoaisivat pohjan eri toimijoiden jatkuvalle yhteistyölle sekä kustannustehokkaan mahdollisuuden polaarialueiden tutkimukseen myös sellaisille valtioille, joilla ei ole jäänmurtajia. Arctia tarjoaa monitoimimurtajiaan tutkimustehtäviin maapallon molemmilla napa-alueilla.

LISÄTIETOJA:

Puhelin
Rahtauspäällikkö Sampo Viheriälehto: 046 876 7163

Faksi
030 620 7030

Sähköposti
sampo.viherialehto(at)arctia.fi