Arctian jäänmurtopalvelut

Säännöllistä ja turvallista meriliikennettä

Arctian murtajat varmistavat Suomen rannikkoalueilla luotettavat ja turvalliset meriyhteydet myös talvella. Arctian jäänmurtopalveluiden avulla kauppa-alukset pystyvät kulkemaan turvallisesti ja luotettavasti jääolosuhteista riippumatta.

Jäänmurto

Arctian murtajat toimivat Suomen rannikkoalueilla olosuhteiden vaatiessa varmistaen elinkeinoelämälle luotettavat meriyhteydet myös talvella. Arctian jäänmurtopalveluihin sisältyvät alusten avustaminen, reitityksen suunnittelu sekä siihen liittyvä liikenteenohjaus. Jäänmurtajat varmistavat talviliikenteen turvallisuuden ja avustavat kauppa-aluksia avaamalla väyliä, hinaamalla ja irrottamalla aluksia jäistä.

Arctian palvelut takaavat suomalaisen yhteiskunnan ympärivuotisen toimivuuden. Talvimerenkulun palveluilla on turvattu jo yli 140 vuoden ajan niin Suomen meritse kulkeva ulkomaankauppa kuin kotimarkkinoiden vaatima tuontikin. Sidosryhmiensä kanssa Arctia takaa yhteiskunnan toimivuuden ja jatkaa talvimerenkulun kehittämistä vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.

Jäänmurto on ilmaista Suomen satamiin liikennöiville, määräykset ja kapasiteettivaatimukset täyttäville kauppa-aluksille. Varustamot maksavat Suomen satamiin saapuvista aluksistaan väylämaksua Suomen valtiolle. Väylämaksuun vaikuttavat laivan koko ja vuosittaiset käyntimäärät. Väylämaksutuotoilla rahoitetaan mm. jäänmurron palvelut.

Jäänmurrossa ja talviliikenteessä yksittäisten alusten tarpeet otetaan huomioon osana kokonaisuutta. Tavoitteena on koko laivaliikenteen mahdollisimman sujuva liikennöinti. Suunnitelmallisella kokonaisuuden hallinnalla ja avustusten priorisoinnilla talvimerenkulku sujuu parhaiten. Arctia kerää vuosittain palautetta toiminnan onnistumisesta yhteistyössä Väyläviraston kanssa.

Arctian jäänmurron osaaminen pohjautuu sekä nykyaikaisiin erikoisaluksiin että ammattitaitoiseen henkilöstöön, jolla on vuosien kokemus talvimerenkulusta. Tavoitteemme on tuottaa yhä parempia jäänmurtopalveluja, jotka minimoivat kuljetusviiveet ja takaavat turvallisuuden vaikeissakin olosuhteissa. Toteutamme kaikki jäänmurtopalvelut ympäristöä säästävästi, turvallisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti.

Jäänmurron prosessikuvaus

Tämä animaatio kuvaa jäänmurron prosessia yleisellä tasolla. Jokainen avustustehtävä on erilainen, ja päätökset avustuksen toteuttamisesta tehdään tapauskohtaisesti.

00:03
Arctian jäänmurtajat on suunniteltu kauppa-alusten avustamiseen niiden ollessa matkalla satamaan tai lähtiessä satamasta kaikissa jääolosuhteissa.

00:13
Yhteistyössä Liikenneviraston talvimerenkulkuyksikön kanssa jäänmurtajat on sijoitettu pitkin Suomen rannikkoa.

00:29
Ensisijaisesti kauppa-aluksen tulee pyrkiä etenemään itsenäisesti noudattaen niitä ohjeita, joita on saatavilla meriliikenneohjauskeskuksesta.

00:38
Jäänmurtaja tekee avustuspäätöksen saatuaan tiedon kauppa-aluksen kiinni jäämisestä joko suoraan tai meriliikenneohjauskeskuksen välittämänä. Alus saa avustuksen siinä järjestyksessä, jossa jäänmurtaja saa tiedon, tai siinä järjestyksessä kuin jäänmurtajan päällikkö näkee kokonaislogistiikan kannalta järkeväksi.

00:48
Jäänmurtajan saapuessa avun tarpeessa olevan aluksen luo, tulee sen noudattaa murtajan antamia ohjeita.

00:54
Murtaja pyrkii ensisijaisesti vähentämään jääkentän puristusta leikkaamalla rännin kauppa-aluksen sivulle. Kun jäänmurtaja antaa ohjeen, voi kauppa-alus käyttää konetta eteen jääkentän paineen hävittyä.

01:02
Kun kauppa-alus pääsee liikkeelle eteenpäin, jäänmurtaja valvoo alusten välistä etäisyyttä ja kauppa-alus käyttää konevoimaa jäänmurtajan ohjeen mukaan. Usein jäänmurtaja pyytää käyttämään täyttä konetehoa.

01:07
Jos jäänmurtajaa seuraa saattueessa useampi kauppa-alus, alusten tulee itsenäisesti pitää turvallista etäisyyttä edellä kulkevaan.

01:12
Tuulen vaikutuksesta ränni ei välttämättä pysy auki, vaan ränni sulkeutuu ja jääkenttään syntyy puristusta.

01:15
Kauppa-alus saattaa jäädä kiinni, vaikka se seuraakin jäänmurtajaa.

01:23
Jäänmurtaja saattaa ensin yrittää saada kauppa-aluksen liikkeelle leikkaamalla sen uudestaan irti, eli tekemällä aluksen sivulle jääkentän puristusta hetkellisesti vähentävän rännin.

01:39
Jäänmurtajan saatua kauppa-aluksen jälleen liikkeelle, se noudattaa ohjeita kuten alussa jäänmurtajan tultua avustamaan.

01:53
Kauppa-aluksen jäädessä toistamiseen kiinni, jäänmurtaja saattaa tehdä päätöksen hinauksen aloittamisesta.

02:00
Kauppa-aluksen tulee kiinnittää keulapakalle jäänmurtajan antama hinauskaapeli.

02:02
Suuria kauppa-aluksia saatetaan joutua hinaamaan niin, että alus on irti jäänmurtajan hinaushaarukasta.

02:09
Pienempiä aluksi voidaan hinata niin, että kauppa-alus on kiinni hinaushaarukassa.

02:16
Toisinaan myös hinattavan kauppa-aluksen perässä voi seurata muita kauppa-aluksia saattueessa.

02:26
Erittäin vaikeissa jääolosuhteissa jäänmurtaja voi käyttää kallistusjärjestelmää kitkan vähentämiseksi rungon ja jään välissä.

Turvallisuutta Suomenlahden kasvavaan liikenteeseen

Meriliikenne Suomenlahdella vilkastuu vauhdilla, ja yhä useampi tankkeri kuljettaa öljyä ympäri vuoden. Arctia edistää talvimerenkulun turvallisuutta Ice Advisors -jääneuvontapalvelun avulla sekä tarjoamalla ICETRAIN-jäänavigointikoulutusta yhteistyössä muiden suomalaisten talvimerenkulun asiantuntijoiden kanssa.

Tarvittaessa kaikki Arctian jäänmurtajat voidaan varustaa öljyntorjuntatehtäviin kustannustehokkaasti. Talvella jäänmurtajat toimivat kauppa-alusliikenteen solmukohdissa ja niiden varustaminen öljyntorjuntaan parantaisi nykyistä torjuntavalmiutta huomattavasti. Jäänmurtajalaituri Helsingin Katajanokalla on lähellä Itämeren merkittävimpiä öljynkuljetusreittejä.

LNG-jäänmurtaja Polariksen ensimmäisen jäänmurtokausi osoitti, että öljyntorjuntavalmius ja LNG-käyttö sopivat hyvin yhteen. LNG käyttövoimana tukee hitaita nopeuksia, jotka ovat olennaisia öljyntorjunnan onnistumiseksi avovedessä. Myös LNG:n edellyttämät tekniset ratkaisut tukevat ympärivuotista öljyntorjuntavalmiutta ja aluksen käyttöä.

Ice Advisors -jääneuvontapalvelu

Ice Advisors Oy on Finnpilotin ja Arctia Icebreaking Oy:n yhdessä omistama yhtiö, joka tarjoaa varustamoille meriliikenteen jääneuvontapalvelua. Ice Advisors Oy:n neuvonantajat toimivat Itämerellä jääolosuhteissa liikennöivillä aluksilla päällikön apuna tavoitteenaan varmistaa turvallinen ja nopein mahdollinen reitti määräsatamaan ja takaisin avoveteen.

www.iceadvisors.fi

Icetrain -koulutusta ulkomaisille varustamoille

ICETRAIN-jäänavigointikoulutus on suunniteltu ulkomaalaisille merikapteeneille ja perämiehille, joilla ei ole riittävästi kokemusta jääajosta. Kurssi painottuu jäissä navigointiin. Lisäksi opiskelijat perehdytetään muihin talvimerenkulkuun olennaisesti liittyviin asioihin, muun muassa jäänmurtotoimintaan, lastinkäsittelyyn, jääkuorman vaikutuksiin aluksen vakauteen ja työsuojeluun.

www.icetrain.fi