Arctian vuosikertomus 2016 / Arctias årsberättelse 2016

Arctian jäänmurtajat avustivat merenkulkua Itämerellä vuonna 2016 yhteensä 385 operointipäivää. Arctia-konsernin liikevaihto ja tulos pysyivät hyvällä tasolla. Henkilöstön koulutuspäiviä kertyi vuoden aikana 1395. Konserni teki merkittävän investoinnin hankkimalla laivastoonsa maailman ensimmäisen LNG-jäänmurtajan Polariksen.

Jäätalvi 2015-2016 oli edellisen talven tavoin hyvin leuto, mutta töitä jäänmurtajille riitti erityisesti Perämeren haastavissa olosuhteissa. Kauden aikana kauppa-aluksia avustivat Perämerellä Otso, Kontio, Sisu sekä Nordica, ja Suomenlahdella Voima. Jäänmurron operointipäiviä (yksi jäänmurtaja jäänmurrossa yhden päivän) Itämerellä kertyi vuoden 2016 aikana yhteensä 385 (edellisenä vuonna 175) ja offshore-tehtävissä 61 (380).

Arctian merkittävin ympäristö- ja yhteiskuntavastuuteko vuonna 2016 oli jäänmurtaja Polariksen hankinta ja käyttöönotto. Yhtenä ensimmäisistä LNG-toimijoista (Liquefied Natural Gas eli nesteytetty maakaasu) Itämerellä Arctia vakiinnuttaa tämän ympäristöystävällisen polttoaineteknologian toimivuutta käytännössä.

Jäänmurtaja Voima vietti loppukesän 2016 telakalla, missä sille tehtiin mittava elinkaaren pidennys. Voima sai mm. noin 250 tonnia uutta pohjapeltiä sekä uudet komentosillan navigointilaitteet. Elinkaaren pidennyksellä aluksen käyttöikää lisättiin kymmenellä vuodella. Uudistustyöt olivat osa WINMOS II -hanketta ja niihin saatiin osarahoitusta EU:n Verkkojen Eurooppa -välineestä (Connecting Europe Facility, CER). Voima on maailman vanhin edelleen jäänmurtotehtävissä toimiva jäänmurtaja.

Arctia Karhu Oy:n toiminta laajeni huhtikuussa 2016 koko Perämerenkaarelle, kun yhtiö allekirjoitti sopimuksen saattohinauspalveluista Luulajan sataman kanssa. Arctia Karhu Oy:n satamajäänmurtaja Ahdolla jatkettiin öljyntorjunnan kehityshanketta. IMOR-hankkeen (Ice Management & Oil Recovery) tavoitteena on parantaa öljyntorjuntaa jäissä.

Vuonna 2016 Arctian liikevaihto oli 60,7 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 64,4). Liikevoitto oli 12,9 miljoonaa euroa (18,1) ja tilikauden tulos 9,1 miljoonaa euroa (14,6). Vuoden lopussa yhtiö työllisti yhteensä 265 henkilöä (273), josta merihenkilöstöä oli 233 henkilöä (237).

Löydät vuosikertomuksen kokonaisuudessaan täältä sekä nettisivujemme osion ”Yritys” kohdasta ”Vuosikertomukset”.


Arctias isbrytare assisterade sjöfarten i Östersjön under sammanlagt 385 operationsdagar 2016. Arctia-koncernens omsättning och resultat var fortsättningsvis på god nivå. Antalet utbildningsdagar för personalen var 1395 under året. Koncernen gjorde en betydande investering genom förvärvet av världens första LNG-isbrytare Polaris.

Isvintern 2015-2016 var precis som föregående vinter mycket mild, men ändå hade isbrytarna mycket jobb framför allt i de krävande förhållandena i Bottenviken. Under säsongen assisterades handelsfartygen i Bottenviken av Otso, Kontio, Sisu och Nordica samt i Finska viken av Voima. År 2016 var antalet operationsdagar inom isbrytning (en isbrytare i isbrytningsarbete en dag) i Östersjön sammanlagt 385 (föregående år 175) och inom offshoreuppdrag 61 (380).

Arctias mest betydande miljö- och samhällsansvarsgärning under 2016 var förvärvet och ibruktagandet av isbrytaren Polaris. Som en av de första LNG-aktörerna (Liquefied Natural Gas dvs. flytande naturgas) i Östersjön etablerar Arctia den här miljövänligare bränsleteknikens funktion i praktiken.

Isbrytaren Voima var dockad sensommaren 2016 för en omfattande livstidsförlängning. Bland annat fick Voima cirka 250 ton ny bottenplåt och ny navigationsutrustning på kommandobryggan. Livstidsförlängningen förlängde fartygets livstid med tio år. Ombyggnadsarbetet var en del av projektet WINMOS II och fick samfinansiering ur EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CER). Voima är världens äldsta isbrytare som fortfarande används för isbrytningsuppdrag.

Arctia Karhu Oy:s verksamhet utvidgades i april 2016 till hela Bottenviksbågen, när bolaget undertecknade ett avtal om eskortbogseringstjänster med Luleå hamn. Med Arctia Karhu Oy:s hamnisbrytare Ahto fortsatte projektet för att utveckla oljebekämpningen. Projektet IMOR (Ice Management & Oil Recovery) har till syfte att förbättra oljebekämpningen i is.

År 2016 omsatte Arctia 60,7 miljoner euro (året innan 64,4). Rörelsevinsten var 12,9 miljoner euro (18,1) och räkenskapsperiodens resultat 9,1 miljoner euro (14,6). Vid årets slut sysselsatte bolaget sammanlagt 265 personer (273), varav 233 (237) var sjöpersonal.

Läs hela årsberättelsen här eller på vår webbplats under ”Yritys” – ”Vuosikertomukset”.

Viestintäpäällikkö Eero Hokkanen
eero.hokkanen@arctia.fi
puh. 046 876 7140

Kommunikationschef Eero Hokkanen
eero.hokkanen@arctia.fi
tfn 046 876 7140

 

 

 

Kansainvälisen liiketoiminnan asiakkuusjohtaja Arctiaan

BA Petri Aho on nimitetty Arctia Offshoren kansainvälisistä liiketoiminnoista vastaavakasi asiakkuusjohtajaksi 1.7.2018 lukien. Petri on aikaisemmin työskennellyt mm. energiasektorilla sekä uusiutuvan energian että öljy- ja kaasuteollisuuden tukipalveluissa Euroopassa ja Kaukoidässä…

Lue lisää

Jäänmurtokausi 2017-2018 päättyi

Itämeren jäänmurtokausi 2017-2018 päättyi suomalaisten jäänmurtajien osalta perjantaina 18.5.2018, kun kauden viimeinen jäänmurtaja Kontio lähti Perämereltä kohti kotisatamaa Helsingin Katajanokalla. Jäätalvi oli kahteen edelliseen talveen verraten vaativa, mutta pitkän ajan…

Lue lisää

Tasavallan presidentti Niinistö ja Islannin presidentti Jóhannesson jäänmurtaja Urholla

Islannin presidentti Guðni Th. Jóhannesson oli valtiovierailulla Suomessa puolisonsa Eliza Reidin kanssa 14.–17. toukokuuta 2018. Keskiviikkona 16. toukokuuta presidentit vierailivat jäänmurtaja Urholla, jossa he osallistuivat arktisia asioita käsittelevään keskustelutilaisuuteen. Keskustelussa painotettiin…

Lue lisää

Tero Vauraste Arktisessa foorumissa: jäänmurtajien kansainvälistä yhteiskäyttöä edistettävä

Arktisen talousneuvoston (Arctic Economic Council, AEC) puheenjohtajana toimiva Arctian toimitusjohtaja Tero Vauraste puhui torstaina 12.4.2018 Suomen Arktisen Seuran, Paasikivi-Seuran ja UKK-Seuran yhdessä järjestämässä tilaisuudessa Säätytalolla. Vauraste esitti puheessaan konkreettisen ehdotuksen: jäänmurtajien…

Lue lisää

Arctia Oy:n vuosikertomus 2017 / Arctias årsberättelse 2017

Arctian jäänmurtajat avustivat merenkulkua Itämerellä vuonna 2017 yhteensä 447 operointipäivää. Pitkien kansainvälisten rahtausten määrän vähennyttyä Arctia-konsernin liikevaihto laski edellisvuodesta ja viittä voitollista tilikautta seurannut tulos jäi tappiolliseksi. Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017…

Lue lisää

Tiedotteet Katajanokalle

Jäänmurtaja Sisun koneita käytetään tiistaina 20. helmikuuta klo 08.00 – 19.00 välisenä aikana. Koneiden käynti aiheuttaa matalaa huminaa.

Jäänmurtaja Sisulla suoritetaan apukoneiden testiajoja 15.–16. helmikuuta klo 8–16. Koneiden käynti aiheuttaa matalaa huminaa.

Jäänmurtaja Sisun apukoneita käytetään 24.1. noin klo 9 – 15. Koneiden käynti aiheuttaa matalaa huminaa.

Jäänmurtaja Sisun apukoneita käytetään lyhytkestoisesti 19.–21. tammikuuta välisenä aikana. Koneiden käynti aiheuttaa matalaa huminaa.

Jäänmurtaja Voiman pääkoneita käytetään noin tunnin ajan 9. tammikuuta iltapäivällä. Koneiden käynti aiheuttaa matalaa huminaa.

Jäänmurtaja Sisun apukoneita käytetään 8.-12.1. päivittäin klo 7 – 19. Koneiden käynti aiheuttaa matalaa huminaa.

Jäänmurtaja Voiman pääkoneita käytetään 5. tammikuuta aamupäivän aikana. Koneiden käyttöä jatketaan jälleen maanantai-aamuna 8. tammikuuta. Koneiden käynti aiheuttaa matalaa huminaa.

Jäänmurtaja Sisun apukoneita käytetään torstaina 4. tammikuuta klo 19 asti. Koneiden käynti aiheuttaa matalaa huminaa.

Jäänmurtaja Otson pääkoneita ja järjestelmiä testataan keskiviikkona 13. joulukuuta. Koneiden käynti aiheuttaa matalaa huminaa.

Jäänmurtaja Voiman koneita käytetään torstaina 14.12. klo 7 – 16. Koneiden käynti aiheuttaa matalaa huminaa.

Jäänmurtaja Otson koneita käytetään 7.12.2017 klo 8 – 16. Koneiden käynti aiheuttaa matalaa huminaa.

Jäänmurtaja Otson ja jäänmurtaja Kontion koneita käytetään 4.12. – 5.12.2017 päivittäin klo 7 – 19. Koneiden käynti aiheuttaa matalaa huminaa.

Jäänmurtaja Sisun apukoneita käytetään 27.11. – 1.12.2017 päivittäin klo 7 – 19. Koneiden käynti aiheuttaa matalaa huminaa.

Jäänmurtaja Sisun apukoneita käytetään 20. – 24.11.2017 päivittäin klo 7 – 19. Koneiden käynti aiheuttaa matalaa huminaa.

Jäänmurtaja Sisun apukoneita käytetään 13. – 17.11.2017 päivittäin klo 7 – 19. Koneiden käynti aiheuttaa matalaa huminaa.

Jäänmurtaja Sisun apukoneita käytetään 6. – 10.11.2017 päivittäin klo 7 – 19. Koneiden käynti aiheuttaa matalaa huminaa.

Jäänmurtaja Sisun koneita käytetään 31.10. – 3.11.2017 päivittäin klo 7-19. Koneiden käynti aiheuttaa matalaa huminaa.

Jäänmurtaja Voiman pääkoneita käytetään perjantaina 27. lokakuuta noin klo 7 – 14. Koneiden käyttö aiheuttaa matalaa huminaa.

Jäänmurtaja Kontion pääkoneita käytetään 12.-15. lokakuuta. Koneiden käyttö aiheuttaa matalaa huminaa.

Jäänmurtaja Sisun pääkoneita käytetään maanantaina 2.10. klo 11.30-16.00 sekä ajoittain 3.-4.10. klo 8-16. Koneiden käynti aiheuttaa matalaa huminaa.

Jäänmurtaja Voiman pääkoneita käytetään torstaina 28.9. klo 08-16 ja tarpeen vaatiessa myös perjantaina 29.9. Koneiden käyttö aiheuttaa matalaa huminaa.

 

Jäänmurtaja Polariksen satamadieselgeneraattoria käytetään tänään aamupäivällä 22.09.2017. Generaattorin käyttö aiheuttaa matalaa huminaa.

 

Jäänmurtaja Polariksen pääkoneita käytetään 4.-8.9. ajoittain klo 8-16. Koneiden käynti aiheuttaa matalaa huminaa.

Jäänmurtaja Otson pääkoneita käytetään Katajanokan laiturissa maanantaina 7. elokuuta klo 13-15. Koneiden käynti aiheuttaa matalaa huminaa.

Jäänmurtaja Kontiolla tehdään noin heinäkuun puoleenväliin asti ajoittain melua aiheuttavia töitä. Töitä tehdään päivittäin, ei kuitenkaan sunnuntaisin, noin klo 7-19. Merikasarmin laituri on satama-alue, jonka normaaliin toimintaan tällaiset työn äänet ajoittain kuuluvat. Arctia Oy pahoittelee äänten mahdollisesti aiheuttamaa haittaa. Otamme vastaan palautetta osoitteeseen eero.hokkanen@arctia.fi.

Jäänmurtaja Polariksen koneita käytetään Katajanokan laiturissa keskiviikkona 14. kesäkuuta. Koneiden käynti aiheuttaa matalaa huminaa. Käynti rajataan aamukahdeksan ja iltakuuden välille.

Jotta Suomen uusin jäänmurtaja Polaris mahtuu Katajanokalle, Katajanokan jäänmurtajalaiturissa tehdään laituritöitä tiistaista 7.3.2017 alkaen noin viikko. Työt sisältävät mm. paalutusta, mistä aiheutuu melua lähialueelle. Työt suoritetaan klo 7-18 välisenä aikana. Laiturin edustalle tulee työaluksia.

Viikon jälkeen jatkuvat vielä muut laiturityöt, jotka aiheuttavat meteliä. Urakka valmistuu huhtikuun loppuun mennessä. Urakoitsijana toimii Suomen Vesityö Oy, joka toimittaa lähialueen taloihin ilmoituksen ko. työstä sekä lähinnä olevaan taloon myös tärinämittarin.

 

Jäänmurtaja Urholla järjestetään tänään 30.11.2016 yksityistilaisuus. Tilaisuus kestää klo 02.00 asti yöllä, mutta siitä ei aiheudu meluhaittoja Katajanokalle. Jäänmurtajalaiturin alueella lennätetään tilaisuuden aikana luvallisesti kopterikameroita.

Jäänmurtaja Sisun koneita käytetään Katajanokan laiturissa keskiviikkona 13. huhtikuuta. Koneiden käynti aiheuttaa matalaa huminaa. Käynti rajataan aamukahdeksan ja iltakuuden välille.

Jäänmurtaja Sisun koneita käytetään Katajanokan laiturissa viikolla 4 maanantaista 25.1. alkaen. Koneiden käynti aiheuttaa matalaa huminaa. Käynti rajataan aamukahdeksan ja iltaseitsemän välille.

Urhon koneet käynnissä. Jäänmurtaja Urhon koneita koekäytetään 27.-29.10. Koneiden käynti rajataan aamukahdeksan ja iltaseitsemän välille.

26.10. – 8.11.2015. JM Sisun apu- ja päämoottoreita tullaan käyttämään päivittäin seuraavien kahden viikon aikana. Moottoreiden käyttäminen rajoittuu aamukahdeksan ja iltaseitsemän välille. (08:00-19:00) Moottoreita käytetään siis myös viikonloppuisin.

Voiman moottorit koekäytössä 29.9. Jäänmurtaja voimalla käytetään pää- ja apukoneita tiistaina 29.9.2015 klo 12 alkaen. Koekäyttö kestää noin kaksi tuntia. Laitteita testataan torstaina tapahtuvaa meriturvallisuuskatsastusta varten.

to-pe 6.-7.8.2015 Jäänmurtaja Urhon kansia pestään.

ti 19.5.2015 Jäänmurtaja Sisu käyttää pää- ja apukoneita aamulla sekä tullessaan mereltä noin klo 16 -19.

ma 18.5.2015 Jäänmurtaja Sisu käyttää pää- ja apukoneita iltapäivällä.

ke 13.5.2015 Jäänmurtaja Sisu käyttää pää- ja apukoneita.

ti 12.5.2015 Jäänmurtaja Sisu käyttää pää- ja apukoneita.